Fujiyama Sushi Bar Milano - Tel.02 47712579 - Cell. 333 8687859

Shop

HOSOMAKI SALMONE

HOSOMAKI SALMONE

 3,50